Smittspridning i vatten

Som dykare riskerar man att sprida smittsamma sjukdomar som drabbar djurlivet i våra vatten när man flyttar mellan olika vatten, framförallt om utrustningen inte hunnit torka mellan dyken.

Detta är en mycket viktig fråga att uppmärksamma och att försöka minimera riskerna.

Vissa sjukdomar och smittämnen får mer uppmärksamhet än andra. Till exempel kräftpesten, där Skellefteälven nu under sommaren är senast i raden av vattenområden som blivit drabbad och pestförklarad, med mycket hårda restriktioner som följd.

Men det finns även andra, för allmänheten mer ”osynliga” smittor som drabbar fiskar och djur och som kan få mycket stora konsekvenser för antingen djurlivet eller i form av restriktioner för de som är beroende av vattenområdena för sina verksamheter.

En av dessa smittor finns i Jämtdykarnas absoluta närhet där BKD har påträffats i Locknesjön och inte skall riskera spridas till Storsjön eller andra sjöar i närheten.

Vi har därför tagit fram ett informationsblad om risken för smittspridning samt åtgärder för att som dykare minska risken för detta.

Eftersom dykarutrustningar är både dyra, tunga och otympliga på land har min målsättning varit att skriva ihop ett ”förstahands råd” som är hanterbart och därmed faktiskt genomförs av dykaren och som inte heller riskerar att skada utrustningen.

Vi i Jämtdykarna vill därför sprida dessa råd och hoppas att ni alla följer dem. Sprida gärna informationen till övriga dykare (eller andra som flyttar båtar eller annan utrustning mellan olika vatten).

Förebygga smittspridning mellan vatten