Flaskregister

För att förenkla hanteringen av alla flaskor som finns i och omkring klubben använder vi ett flaskregister.
Där kan vi se vem som äger flaskan och om den är godkänd för fyllning.
Dessutom kan vi på ett säkrare sätt spåra flaskan om det skulle vara ett problem med t.ex fyllning av luft. 
Det är så mycket lättare att skriva endast nummer då vi fyller luft.
Varje flaskpaket skall ha ett unikt flasknummer. Ett treställigt ID.

Det är ägarens ansvar att registrera och uppdatera sitt flaskpaket i registret.

Gör så här:

  • Kolla vilka flaskor som finns registrerade idag, och anteckna vilket ID som är nästa på tur.
    (personliga flaskor börjar på 1xx, klubbflaskor 0xx)
  • Registrera din flaska med ID på tur.
    Spara mailet med din direkt-länk så du enkelt kan uppdatera uppgifterna när flaskan provtrycks nästa gång.

Dessa flaskor finns registrerade idag. *

Registrera din flaska här. *

Begär ny länk via mail. *

* lösenordsskyddad sida