Årsmöte

28 Februari kl. 18:00

Detta år kör vi årsmötet digitalt online via Google Meet.

Meet

Du bör ha ett konto registrerat hos Google i god tid innan mötet.
Klicka sedan på länken ovan för att starta mötet.

Motioner till årsmöte skall skickas ordf@jamtdykarna.com