50år

Här hittar du blandad information kring Jämtdykarnas historia

1968 – 2018


Olle Fastesson, en av klubbens legendariska ordförande. Apparaten är en AGA Divator. Okänt årtal. Foto:Hallings foto/Jamtlis fotosamlingar


Från vänster, Okänd, Björn Staverfeldt, Osswald Jonsson, Olle Fastesson Jr, okänd, Björn Wolgers och Pierre Svensson. Okänt årtal samt vad protesterna gäller mer än att förbjuda direkta utsläpp i sjön. Foto:Hallings foto/Jamtlis fotosamlingar


Göran Westmans minnen från dykningens start i Jämtland


Det var en gång två dykare


50 år i bilder


Filarkivet som skapades för 50 års firandet hittar du här.