Kurser

Jämtdykarna är en ideell förening som är ansluten till Svenska sportdykarförbundet, (SSDF). SSDF ingår som ett specialförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och är Sveriges enda icke-kommersiella medlemsorganisation för sportdykare. Internationellt är SSDF dessutom anslutet till CMAS, Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, en världsomspännande organisation för sportdykare, med ett hundratal medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen.

Jämtdykarna har, genom sina instruktörer i apparatdykning, behörighet att utbilda sportdykare enligt CMAS internationella standard. Certifikaten gäller, tillsammans med loggbok, som bevis på kunskap i dykning över hela världen.

Vi håller utbildningar för nybörjare och för dykare som redan har certifikat från någon dyk-certifierande organisation.

CMAS One Star Diver

Enstjärnigt certifikat – grundkursen inom CMAS.
(Vi inkluderar torrdräktscertifikatet!)

 

CMAS FORTSÄTTNINGSKURSER

Här hittar du de kurser för högre dykcertifikat som vi erbjuder våra medlemmar.
 

CMAS och SSDF SPECIALKURSER

Här hittar du kurser för specialkompetenser, bl.a torrdräkt och isdyk. Endast för medlemmar.

 

Med medlemskap i Jämtdykarna följer en speciell försäkring som gäller i samband med sportdykning och en fond som ersätter förlorad utrustning i samband med eventuell olycka.

Grundkurs i sportdykning och “prova på dykning” sker som regel på Östbergsbadet på Frösön, söndagar under skolåret.