Flaskregister

29För att vi ska förenkla hanteringen av alla flaskor som finns i och omkring klubben har styrelsen bestämt att vi ska införa ett flaskregister.
Där kan vi se vem som äger flaskan och om den är godkänd för fyllning.
Dessutom kan vi på ett säkrare sätt spåra flaskan om det skulle vara ett problem med tex fyllning av luft. 
Det är så mycket lättare att skriva upp bara numret då man fyller luft. Varje flaskpaket skall ha ett individuellt nummer.
Inför varje läger kommer respektive flasknummer skrivas upp gentemot den som använder flaskan. Ni som äger flaskpaket ska fylla i dokumentet nedanför och maila till Niklas.
Ni blir tilldelad ett individnummer för det flaskpaketet från klubbens register. Detta nummer ska sättas fast på flaskpaketet så det är synligt under fyllning. Klicka här för att ladda ner dokumentet

Dessa flaskor finns registrerade idag. *

Registrera din flaska här. *

* lösenordsskyddad sida