Träffar

Årsmöte 2018
24 februari, kl.16:00

Kallelse till årsmöte nr 50

Medlemmarna kallas härmed till årsmöte i Jämtdykarna.
Plats (meddelas senare)
Anmäl gärna här om du avser komma, så vi kan anpassa kaffekannan därefter.
Väl mött 24 februari klockan 16:00

/Styrelsen