CMAS Ice Diver

 

Specialkurs i isdykning.

Efter denna utbildning är dykaren kvalificerad att praktisera dykmetoderna dykning under is
och dykning med livlina.

För mer information och anmälan, kontakta utbildningsansvarig.

Det är inte alls som du tror att dyka under is, det är tyst, ljust och kan ge annorlunda upptäckter…..

Som det står på första sidan av kursmaterialet;

Att ligga upp och ner under en klar våris och se hur solen strålar genom isen samtidigt som man ser kompisarna gå på ovansidan, är en helt fantastisk känsla!
Samtidigt vet man att med rätt utrustning och utbildning är isdykningen till och med säkrare än
vanlig dykning.
För en del räcker känslan att dyka under isen som anledning att dyka vintertid. För andra är isdykning ett sätt att göra sportdykningen till en året-runthobby.
Ibland finns det en direkt orsak till att dyka under isen.
Oavsett anledning, så är dykning under isen en fantastiskt spännande och upplevelserik typ av
sportdykning.

isdyk2

Törs du följa med?


Beskrivning av kursen

CMAS Ice Diver
STEG
Specialkurs i isdykning.
KRAV
Skall ha genomgått CMAS/SSDFs tvåstjärnigt eller annan likvärdig utbildning. Skall ha
genomfört minst totalt 20 dyktimmar fördelade på 30 dykningar. Dykningarna skall vara
loggboksförda och av varierande slag. Skall ha godkänd läkarundersökning enligt SSDFs
krav. Eleven ska minst ha gjort tio dyk i torrdräkt eller ha gått en torrdräktskurs. Eleven skall
använda torrdräkt under kursen.
MÅL
Dykare skall ha kunskap om isvett, hypotermi, planering av is dyk, i ordningställande av
dykplats samt dykning under is.
METODER
Efter denna utbildning är dykaren kvalificerad att praktisera dykmetoderna dykning under is
och dykning med livlina.

Kursen sker i samarbete med SISU.