SSDF/CMAS * DYKARE

 

Dykkurs för enstjärnigt certifikat

Detta är grundkursen inom CMAS.

Torrdräktscertifikat ingår!

Informationsträff 2020-02-16 kl. 18:00 i vår klubblokal

Första avstämningsträff för vårens kurs är 2020-03-08 15:00

Prishöjning 2020

– Boka och betala innan nyår så slipper du prishöjningen.

Kursens mål

Utbilda till en sådan färdighet att elev kan delta i dyk tillsammans med dykare med mer erfarenhet och högre behörighet. Elev ska vara fullt kapabel att dyka säkert med sportdykarutrustning och kunna agera som livräddare för annan skadad dykare.

Villkor för kursen

För att få börja kursen ska eleven ha fyllt 14 år, inneha friskintyg för sportdykning (blankett och förslag på läkare kan erhållas från kursledare) samt vara simkunnig. Klicka här för att ladda ner hälsodeklarationen.
För att erhålla dykcertifikat ska eleven ha genomgått e-learningen med godkänt resultat, samt uppnå den nivå av färdighet i dykteknik och livräddningsteknik som ställs av Svenska Sportdykarförbundet och CMAS.

Kursens omfattning

  • Teori avseende dykteknik, handhavande av utrustning för sportdykning, användning av dyktabeller, kroppens påverkan i vatten och under tryck samt livräddningsteknik
  • Praktik i skyddat vatten/bassäng, 7 st (ca 3 h/gång)
  • Praktik i öppet vatten/storsjön, 2 heldagar, lördag och söndag

Teorin genomförs via ”e-learning” där du studerar hemma vid en dator i din egen takt. Möjlighet till instruktörsledda lektioner i klubblokalen finns också, och vissa lektioner, ex. HLR är alltid i klubblokalen.

Praktik avseende fridykningsteknik, apparatdykningsteknik, haveriövningar, livräddning i och ur vatten, Hjärt-Lung Räddning (HLR). Alla övningar genomförs både inomhus i bassäng och utomhus i öppet vatten allt eftersom elevernas färdigheter utvecklas.

Kursavgift

I kursavgiften ingår all undervisning, lån av utrustning, luftfyllningar, kurslitteratur, dykcertifikat och diplom.
Kursavgiften är 4000 kr för juniorer <18år och 4500 kr för seniorer 18+år.
2020 års priser blir 5000 kr resp. 5500 kr.
(Utöver detta tillkommer en kostnad för eventuell läkarundersökning på ca 300 kr)
Vid inbetalning av kursavgift så ange namn och personnummer på/i Plusgiroblanketten/meddelandefältet.
PG 23 79 21-2 eller Swish 123 271 34 36

Anmälan

 

Information
Epost: utb@jamtdykarna.com
Mobil:  070-6559905

Kursen sker i samarbete med SISU.